Granavolden Gjæstgiveri

Helt siden 1657 har det vært drevet gjestgiveri på Granavolden. Stedet var et knutepunkt i gammel tid. Gjestgiveriet ligger langs Den gamle bergenske kongevei, vis avis middelalderens Søsterkirker.

I 1716 ble stedet kjent utover sine egne grenser da lensmann og gjestgiver Gregers Granavolden (1677-1746), mobiliserte 50 hadelendinger til kamp mot en stor gruppe svenske soldater på Harestua under Den store nordiske krig. Som takk for heltemodig innsats, fikk Gregers bevilling til å drive gjestgiveri på livstid for seg og sine etterkommere av selveste kong Fredrik IV.

Gjestgiveriet har vært i privat eie fram til 2010, da Opplysningsvesenets fond kjøpte stedet. Det er siden totalrenovert og modernisert til vår tids standard, men i dyp respekt for historien og de gamle bygningene.

Stedets særegne atmosfære er noe våre konferansegjester trekker frem som den viktigste grunnen til at de får et spesielt godt utbytte av å legge sine kurs og konferanser til Granavolden Gjæstgiveri.

Veibeskrivelse