Konferanselokaler og møterom i Tromsø

For møter, konferanser, event, kick off eller andre typer av arrangement i Tromsø

Vennligst velg en destinasjon først

Møte og konferanse i Trømsø

Tromsø har i løpet av de siste 10 årene markert seg som arena for store nasjonale- og internasjonale konferanser, og en rekke foreninger og bedrifter har dessuten avholdt sine landsmøter eller kurs her. Antall deltakere har variert fra 2 til 1700 personer, og flere større konferanser er booket for årene fremover. På tross av sin relativt beskjedne størrelse tilbyr Tromsø førsteklasses fasiliteter og muligheter både med hensyn til den faglige og den sosiale delen av konferansen.